Prvá obchodná spoločnosť s.r.o.
Pod Brezinou 24 | 911 01 Trenčín

tel+421 327434132 fax +421 327434132
email info@prvaobchodna.sk

Recirkuračné a elektronické pokladne

Recirkulačná elektronická pokladňa «Vertera»

vertera in use hrNová generácia:
 • Nová ergonomická konštrukcia.
 • Nové pokročilé funkcie pre určenie pravosti bankoviek.
 • Nová bubnový modul skladovania bankoviek(RSM).
 • Malé rozmery.
 • Niekoľko typov a veľkostí s rôznymi kapacitami
Hlavné charakteristiky elektronickej recirkulačnej pokladne «Vertera»:
 • šesť / osem bubnové moduly pre bankovky.
 • kapacita 1 bubna modulu (RSM) je 350/600 bankoviek (v závislosti od typu).
 • Množstvo pre prijem / výdaj bankoviek - 100.
 • využitie najnovších technológií overovania bankoviek.
«Vertera» vyhovuje stále sa meniacim a prísnejším normám.
 • Vývoj je zameraný pre budúcnosť, aby zodpovedal požiadavkám našich zákazníkov.
 • Zlepšili v porovnaní s TCR TwinSAFE ergonómiu.
 • Malé rozmery a kompaktnosť s cieľom zabezpečiť flexibilitu pri návrhu a projektovaní bankových pobočiek.
 • Kompaktný typ umožňuje použiť zariadenie aj vo veľmi malých pobočkách bánk
K dnešnému dňu, elektronickej pokladni «Vertera» patrí 67% svetového trhu recirkulačnej pokladničnej techniky.
 

Elektronická pokladňa TCD 9210 Horizontálna

docpic tcd9210Elektronická Pokladničné 9000 - TCD 9210, 9220 majú vertikálne usporiadanie kaziet. Konštrukcia MDDM dávkovača s vertikálnymi kazetami sa líši od horizontálnej iba pozíciou kazety, ich náhradné diely sú úplne totožné. Kovové kazety majú prakticky neobmedzenú životnosť.

Veľkou výhodou elektronických pokladníc série TCD 9000 je konštrukcia modulu výdaja, ktorý umožňuje pokladníkovi brať vydané bankovky z oboch strán, nakoľko bankovky sú vydávané na vrch zariadenia.

Horizontálna poloha kazety TCD 9210 umožňuje umiestniť elektronickú pokladňu pod štandardné operačno-pokladničné priehradky bez ich úpravy.

Použitie týchto zariadení umožňuje:
 • Absenciu pokladničných kabín alebo zníženie ich počtu;
 • Vytvorenie univerzálneho pracoviska, kde sa operácie uskutočňujú od začiatku do konca;
 • Zvýšenie bezpečnosti práce s hotovosťou, pomocou možnosti inštalácie TCD pozdĺž múru;
 • Zníženie psychologickej záťaže pokladníka vzhľadom na absenciu rizika nesprávneho výdaja peňazí;
 • Podstatne zvýšiť rýchlosť výdaja peňažnej hotovosti;
 • Zlepšenie kultúry služieb.

Elektronická pokladna TSD 9250 vertikálna

p 455 461Elektronická Pokladničné 9000 - TCD 9210, 9220 majú vertikálne usporiadanie kaziet. Konštrukcia MDDM dávkovača s vertikálnymi kazetami sa líši od horizontálnej iba pozíciou kazety, ich náhradné diely sú úplne totožné. Kovové kazety majú prakticky neobmedzenú životnosť.

Veľkou výhodou elektronických pokladníc série TCD 9000 je konštrukcia modulu výdaja, ktorý umožňuje pokladníkovi brať vydané bankovky z oboch strán, nakoľko bankovky sú vydávané na vrch zariadenia.

Vertikálne usporiadanie kazety TCD 9250 umožňuje kompaktnosť, zaberá málo miesta, elektronická pokladňa pre prevádzku v stoji.

Použitie týchto zariadení umožňuje:
 • Absenciu pokladničných kabín alebo zníženie ich počtu;
 • Vytvorenie univerzálneho pracoviska, kde sa operácie uskutočňujú od začiatku do konca;
 • Zvýšenie bezpečnosti práce s hotovosťou, pomocou možnosti inštalácie TCD pozdĺž múru;
 • Zníženie psychologickej záťaže pokladníka vzhľadom na absenciu rizika nesprávneho výdaja peňazí;
 • Podstatne zvýšiť rýchlosť výdaja peňažnej hotovosti;
 • Zlepšenie kultúry služieb.