Prvá obchodná spoločnosť s.r.o.
Pod Brezinou 24 | 911 01 Trenčín

tel+421 327434132 fax +421 327434132
email info@prvaobchodna.sk

Design

Kladieme dôraz na vysoký európsky štandard v spracovaní a tvarosloví svojich produktov. Z týchto dôvodov spolupracuje s prvotriednymi architektmi a designérmi.
Design nechápeme ako niečo celkom samoúčelné, ale ako funkciu, ktorá ušľachtilo transformuje ľudské potreby do kvalitných a krásnych predmetov. Spoluvytvárame jednoduché a kompaktné prostredie, ktorého zásadnou devízou je pocit prirodzenosti a pohodlia. Spoluvytvárame prostredie, ktoré má vlastnú dušu.