Prvá obchodná spoločnosť s.r.o.
Pod Brezinou 24 | 911 01 Trenčín

tel+421 327434132 fax +421 327434132
email info@prvaobchodna.sk

Úvod

Recirkulačná elektronická pokladňa «Vertera» Nová...
Kladieme dôraz na vysoký európsky štandard v...
POS bola založená v roku 1998. Spoločnosť pôsobí...