Kontakt

Sídlo spoločnosti:

Prvá obchodná
spoločnosť s.r.o.

Pod Brezinou 24
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO : 36 301 973
IČDPH: SK2021392373
 

Kancelária:

Nám. Sv. Anny 7269/20A
911 01 Trenčín
Slovenská republika